SERVICE
신뢰할 수 있는 기업

K-WORKS KOREA
신뢰할 수 있는 기업

K-WORKS KOREAPARTNER SHIP

LOCATION


(주)케이웍스코리아 / (주)케이웍스컨설팅

서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1002호

(구로디지털단지역, 대림역 인근)


T 02-872-7197

E k-works@korea-works.co.kr

F 02-872-7296


K-WORKS KOREA

ⓒ 2013 K-WORKS KOREA